/ Reprezentacja wspólnoty

 

 - Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej

 - Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

 

Obsługa prawna:

- reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,

- opracowanie i opiniowanie zawieranych umów,

- opracowanie uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty / regulaminy, statuty/