/ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo

Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności. Infromujemy, że wdrożyliśmy przepisy dotyczące RODO.

czyli Rozpocządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się więcej w każdej chwili mogą Państwo przejrzeć naszą Politykę prywatności.

* Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

* Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych

* Jak się z nami skontaktować, zeby uzyskać więcej informacji o przetwarszaniu dancyh osobowych.

* W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

 

Szanowny Kliencie,

 

W związku ze świadczonymi przez nas usługami przetwarzamy Twoje dane osobowe i zapewniamy im najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa. Czy wiesz, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? Prosimy, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 

Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:
imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania, adres korespondencyjny),  dane finansowe (numer rachunku bankowego) wyłącznie w zakresie, w jakim nam je podałeś.

 

Administrator: Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Administrowanie Nieruchomościami Sławomir Adamczyk, w Warszawie wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr. 38924 NIP 113-054-25-56 , REGON 016202961(„Administrator”);

 

Kontakt: W kwestiach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się z Księgową Państwa Wspólnoty w formie tradycyjnej na adres siedziby Administratora AL. Stanów Zjednoczonych 53 pok. 309, 04-028 Warszawa z dopiskiem „Wspólnota ul. ….”

 

Cele i podstawa przetwarzania:
Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 

  • * przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez mieszkańców.
  • * świadczenie usług zleconych Administratorowi przez Wspólnotę. Niezbędnym do obsługi nieruchomości, z wiązanym z bieżącą obsługą, rozliczeniami oraz konserwacją.
  • * archiwalny (dowodowy) będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

  • nasi pracownicy księgowi oraz administratorzy
  • nasi partnerzy – firmy świadczące usługi administracyjne (Administratorzy);
  • podwykonawcy świadczący usługi związane z usługami świadczonymi przez Administratora;
  • dostawcy usług księgowych, IT, programiści programu WELES.

 

Okres przechowywania: Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Pouczenie o prawach: Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Prawo do skargi: Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo do sprzeciwu: Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.

 

Profilowanie: Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.