/ Obsługa bankowo-księgowa

- przeprowadzenie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i REGON,

- otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,

- prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów, 

- prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną

- pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media

- dostarczanie dokumentacji księgowej (zaliczek, rozliczeń) drogą elektroniczną, lub

dostarczeie do skrzynek pocztowych właścicieli.

- pobieranie i windykacja pożytków,

- przygotowanie projektu planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,

- sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty.